Fisique | Non-verbale Processen & Lichaams-Bewustzijn
21707
post-template-default,single,single-post,postid-21707,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Non-verbale Processen & Lichaams-Bewustzijn

1 of 2-daagse trainingen door Christina Wintels-Fivian

Er vindt voortdurend een lichamelijk en affectief bewegingsdialoog van de professional met de client plaats. Kennis van deze Non-Verbale Processen helpt je om regulerende handelingen en activiteiten te lanceren om bijvoorbeeld oplopende spanning voor te zijn.

Vanuit dans- bewegingstherapeutische modellen wordt op een eenvoudige wijze kennis gemaakt met het lichaam en het lichaam in beweging, het effect hiervan in de somatische overdracht en je eigen rol hierin als professional. We zullen werken met het lichaamsbeeld en de al dan niet vertrouwde bewegingspatronen die van invloed kunnen zijn.
Lichaams-Bewustzijn kan bijdragen aan een helder relationeel contact.

Werkwijze: De training ‘Non-verbale Processen’ richt zich op de inzet van je eigen lichaamstaal ten opzichte van de cliënt. Het uitdrukken en vormgeven van ervaringen, emoties en gedachten middels ervarings- en bewegingsgerichte werkvormen staan centraal. Deelnemers maken kennis met het effect van de somatische overdracht in het werken met kinderen en jeugdigen. Je rol als professional wordt onder de loep genomen. Inbreng van casuïstiek is gewenst.

Toepassing en meerwaarde: Onze lichaamshouding en onze bewegingen vertellen meer dan gesproken taal. Naast cliënten staan, dichtbij of op een gepaste afstand, zodat het zich gezien en gehoord voelt, verhoogt de effectiviteit van onze interventies. Voorspelbaarheid en veiligheid ontstaan. ‘Kennis’ die in je eigen lichaam is opgenomen vormt, in combinatie met de theoretische kennis, de basis voor het contact tussen de professional en cliënt.

Als je als professional je eigen lichaam en je bewegingsvoorkeuren kent, kun je ‘Non-verbale Processen’ doelgerichter inzetten (Embodied Mentalisation). Je contact met de cliënt krijgt een meer steunend, afgestemd en wederkerig karakter.

Doel: De Post HBO bijscholing ‘Non-Verbale Communicatie’ draagt bij aan professionalisering van een helder relationeel contact met je cliënten, waardoor interventies meer invloed zullen hebben. De trainingsdagen bevatten naast praktijkgerichte oefeningen ook theoretische onderbouwing.

Doelgroep: voor iedereen die als professional in de zorg werkt: psychologen, coaches, counselors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, verpleegkundigen, haptonomie- en fysiotherapeuten, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire zorg.

Data: op aanvraag. Bel of email: info@fisique.nl of 06-825 137 73

De training Non-verbale Processen wordt ook gefaciliteerd door het BivT

op https://bivt.nl/bijscholingen/kind-en-jeugd/non-verbale-communicatie/ vind je meer informatie
en kun je inschrijven.